สวนไผ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนไผ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้าน โดยนายบรรจง วรชินา เกษตรกรต้นแบบในการปลูกไผ่ขายหน่อไม้ ซึ่งรายได้ดี
การเดินทาง :  อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยทมหมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางจากจังหวัด 36 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :436