บุญพวงมาลัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บุญพวงมาลัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.52
longitude :  104.12
รายละเอียด :  บุญพวงมาลัยเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการสืบสานประเพณีของชาวภูไทตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  อยู่ถนนสายสมเด็จ-มุกดาหาร ห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :103