หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > เมืองชลบุรี > หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ทั้งองค์ทําด้วยเงินบริสุทธิ์ งดงามด้วยพุทธลักษณะ และมีขนาดเท่ากับองค์จริงทุกประการ ซึ่งองค์นี้เป็นองค์จําลองจากองค์จริง ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีพิธีหล่อ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503 ประดิษฐานที่หอพระ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2504 สมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตรถวาย พระนามว่า พระพุทธสิหิงคมิ่งมงคลศิรินาถ พุทธบริษัทราษฎรกุศลสามัคคีชลบุรีปูชนียบพิตร พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ ห่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 500 เมตร
การเดินทาง :  นถนนวชิรปราการ ห่างศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :554