หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > เมืองสระบุรี > ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต..ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ค่ายลูกเสือเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ต..ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริหารงานโดย ........อบจ.สระบุรี โทร 0-3622-2997
การเดินทาง :  ค่ายลูกเสือเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ต..ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริหารงานโดย ........อบจ.สระบุรี โทร 0-3622-2997

จำนวนผู้เข้าชม :421