ทวดลานหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทวดลานหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ที่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  99.61
รายละเอียด :  - เป็นสถานที่ศํกดิ์สิทธิ์ - เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :387