ซากปลาโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ซากปลาโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกล้ดงูทรวง น้ำตกตาดไฮ ต้นไม้กลายเป็นหิน
การเดินทาง :  สอบถามติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :406