พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสิมนาโก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.59
longitude :  104.06
รายละเอียด :  เป็นอาคารชั้นเดียวที่ไม่มีฝาปิดด้านข้าง เดิมเป็นศาลาการเปรียญเก่าแต่ได้มีการ ต่อเติมตะแกงลวดเพื่อเป็นฝาแบบเปิดโล่งและเป็นที่จัดเก็บของที่ย้ายมาจากอาคารหลังเก่าเพราะ เกิดไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2546 และได้ใช้อาคารหลังนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ระหว่างระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถาวร
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว เเละรถประจำทางสาบัวขาว-สกล

จำนวนผู้เข้าชม :419