วัดหัวนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.04
longitude :  99.86
รายละเอียด :  วัด โบราณสถานเก่าแก่ของตำบล
การเดินทาง :  เดินทางตามเส้นทางสายหัวดอน-หัวนา เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงงานฟลายนาว จากถนนเพชรเกษม ประมาณ 1.5 กม. เลี้ยวขวา

จำนวนผู้เข้าชม :364