ศาลเจ้าพ่อแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ. ประเทืองถิ่น ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.03
longitude :  100.38
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้พ่อแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
การเดินทาง :  ทางรถยนต์จากจังหวัดพิจิตร-อำเภอบางมูลนาก ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :388