บึงหนองกรด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองกรด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก สาย 117 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.97
longitude :  100.11
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ออกกำลังกาย ศึกษาหาความรู้การปลูกพริก
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก สาย 117 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

จำนวนผู้เข้าชม :129