อุทยานหินเขางู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานหินเขางู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.57
longitude :  99.78
รายละเอียด :  ทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดราชบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :917