องค์พระปางลีลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์พระปางลีลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.58
longitude :  99.78
รายละเอียด :  สวนสาธารณะ
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :858