วัดอรุณรังษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอรุณรังษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลบางลูกเสือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงพ่อสายตาบเป็นพระเถระที่ประชาชนเลื่อมใส ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบความดีงามไว้จำนวนมาก และยังไม่จัดทำเครื่องรางของขลังที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่นพระหลวงพ่อสายตาบรุ่นพิมพ์แตก
การเดินทาง :  ออกจากอำเภอองครักษ์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ในเส้นทางองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดอรุณรังษี

จำนวนผู้เข้าชม :62