วัดป่าสัมมานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าสัมมานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.27
longitude :  101.76
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตำบลผาน้อย
การเดินทาง :  เส้นทางวังสะพุง มาตำบลผาน้อย ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม :447