วัดบางไกรใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางไกรใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมชื่อ “วัดนายไกร” ตั้งอยู่ริมคลองบางไกรนอก วัดบางไกรใน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง ผู้ปราบชาละวัน มีศาลไกรทอง ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน ภายใน อุโบสถ มีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้าม ยาว ฉากหลังเขียนภาพช่อ ดอกพุดตานใบเทศ
การเดินทาง :  จากสะพานพระราม 5 ข้ามสะพานวงเวียนชิดซ้าย ไปตามเส้นถนนนครอินทร์ สังเกตป้ายโบราณสถานวัดบางไกรใน และป้ายหมู่บ้านมัณฑนา และวิ่งตรงตามถนนบ้านต้นโพธิ์-บ้านบางนายไกร จะพบวัดบางไกรใน

จำนวนผู้เข้าชม :454