ถนนคนเดินตรอกโรงยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนคนเดินตรอกโรงยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.38
longitude :  100.03
รายละเอียด :  ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็นถนนคนเดินที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชน และภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป้าหมายที่สำคัญ คือ การปลุกชุมชน ด้วยการสร้างจุดเริ่มต้นของห้องเรียนชีวิต การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ด้วย พลังความร่วมมือของคนในชุมชน และยังเป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน อันจะก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี นำไปสู่การพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป จัดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.
การเดินทาง :  เดินเท้าจากลานสะแกกรัง ริมแม่น้ำสะแกกรัง ระยะทางราว ๆ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :508