พระเจดีย์ประทุมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจดีย์ประทุมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.60
longitude :  104.06
รายละเอียด :  พระเจดีย์ประทุมทองสูง ๓๙ เมตร กำลังก่อสร้างบนดอยภูถ้ำพระและชมทิวเขาที่สวยงามมากในฤดูฝน 2. นมัสการพระพุทธไสยาสย์องค์ใหญ่, สถานปฏิบัติธรรมหน้าผาภูถ้ำพระ, เดือนมกราคม ? กุมภาพันธ์ของทุกปี มีงานปริวาสกรรม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :393