หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > ปากเกร็ด > วัดปากคลองพระอุดม
วัดปากคลองพระอุดม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปากคลองพระอุดม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดปากคลองพระอุดม วัดปากคลองพระอุดม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านแหลม ถ.ราชพฤกษ์ ม.๕ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ พระอุโบสถและพระประธานปางสมาธิ อายุกว่า ๑๐๐ ปี(๒๔๑๘) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๑ ต.ค.๒๔๒๒
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :678