วัดโปรดเกษ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโปรดเกษ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโปรดเกษ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :558