วัดอุมังคละนาเรียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุมังคละนาเรียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อำเเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :400