สุสานบาราโหง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานบาราโหง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านละเวง ม.3 อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในหมู่บ้านตะโละละเวงจะมีสุสานของเจ้าเมืองสายบุรี เพราะที่ดินทั้งเป็นที่ดินของเจ้าเมืองสายบุรี ดังนั้นประชาชนไม่สามารถเอาที่ดินที่ตัวเองอาศัยอยู่ไปจำนองธนาคารหรือที่ไหน ๆ ได้ และที่ดินทั้งหมด ของตะโละละเวงก็ไม่มีโฉนด และที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินของหลวง (แผ่นดินเขตหลวง)
การเดินทาง :  จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ถึง สุสานบาราโหงระยะทางประมาณ 3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :77