พลับพลารวมใจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พลับพลารวมใจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในปี พ.ศ. 2527 พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านตะโละละเวงและได้เล็งเห็นความทุกยากของประชาชน เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างน้ำทะเลกับแม่น้ำ ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น โรงทอผ้า จัดสานย่านลิเภา ปักดอกไม้ เสื่อ เลี้ยงปลาดุ และพระองค์ได้ทรงดูแลชาวบ้านที่นี้ให้ทุกคนได้มีอาชีพในการดำรงชีวิต และจะทรงมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านตะโละละเวง เกือบทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 สองพระองค์ได้ทรงสร้างตำหนักพลับพลารวมใจประชาขึ้น หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเยี่ยมเยียนทุกปี เมื่อไรที่พระองค์เสด็จมาที่เขาตันหยงก็จะเสด็จไปที่ตำหนักตะโละละเวงด้วย
การเดินทาง :  จาก อบต.ดอนทราย ถึงพลับพลารวมใจ ระยะทางประมาณ 3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :441