เชียงใหม่ ศิลาดล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เชียงใหม่ ศิลาดล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  135/4 หมู่ที่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เซลาดอนเฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ (เซลาดอน) งานทำมือ สานต่อภูมิปัญญาไทย เน้นเขียนลวดลายสีสัน ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทย ธุรกิจเซลาดอนเฮ้าส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ดำเนินงานโดยนางสาวกานดา กาญจนากร และนางสาวทัศนีย์ ยะจา เป็นเจ้าของ มีทีมงานฝ่ายการผลิตโดยนายประจวบ สุริยะป้อ กิจการเป็นลักษณะหัตถกรรมในครัวเรือนเล็ก ๆ ค่อยคิดค่อยทำ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาจากช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงรับฟังคำแนะนำจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันก็พยายามนำเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีใจรักในงานศิลปะมาฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่อีกทางหนึ่ง หวังที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้กิจการมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งได้พัฒนาเป็นศูนย์หัตถกรรมเครื่องเคลือบศิลาดลเชียงใหม่ในปัจจุบัน
การเดินทาง :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลาดอนเฮ้าส์ โชว์รูมดอยสะเก็ด เลขที่ 135/4 หมู่ที่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 0-5349-6148 , 0-5349-5368 โทรสาร. 0-5349-5858 www.baanceladon.com Email : info@baanceladon.com

จำนวนผู้เข้าชม :1030