หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > เมืองอ่างทอง > อุทยานสวรรค์ 115 ปี หนองเจ็ดเส้น
อุทยานสวรรค์ 115 ปี หนองเจ็ดเส้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานสวรรค์ 115 ปี หนองเจ็ดเส้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในตำบลหัวไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035860608
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของถนนพหลโยธิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมกและตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 337 ไร่ ประกอบด้วยสระน้ำ คันดิน และพื้นที่พัฒนาการเกษตร ต่อมาจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติฯ โดยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ร่วมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ในโครงการมีการจัดสวน แสดงพันธุ์ไม้ จัดสวนไม้ดัด สวนไม้ดอกหลากสี สวนบัวนานาชาติ และอุโมงค์ผักนานาชนิดมี มีการเปิดตัวอุทยานสวรรค์ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 255 โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการฯ
การเดินทาง :  จากสายเอเชียเข้าตัวอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 1กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :456