วัดบ้านหนองสนม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านหนองสนม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองสนม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.80
longitude :  105.23
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านให้ความสักการะรวมถึงในพื้นที่ใกล้เีคียง เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชุมชน
การเดินทาง :  จากอำเภอเดชอุดม ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 ระยะทาง 20 กิโลเมตร (เดชอุดม-บุณฑริก) ถึงสี่แยกบ้านหนองสนม บัวงาม เลี่้ยวซ้ายบ้านหนองสนม ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงสถานที่

จำนวนผู้เข้าชม :514