วัดราชปักษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราชปักษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๕ ตำบลโพสะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.55
longitude :  100.45
รายละเอียด :  มีพระนอนองค์ใหญ่วัดราชปักษี ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวบ้านมานาน
การเดินทาง :  อยู่ติดถนนสาย อยุธยา อ่างทอง หมายเลข 309 ช่วงกิโลเมตรที่ 51

จำนวนผู้เข้าชม :495