วัดหนองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.81
longitude :  100.52
รายละเอียด :  นมัสการหลวงพ่อกวน ศาลเจ้าแม่ทับทิม
การเดินทาง :  ใช้ถนนทางหลวงชนบท ลบ 5006

จำนวนผู้เข้าชม :511