วัดหนองปลาดุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองปลาดุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.81