วัดดงกระทุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดงกระทุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.80
longitude :  100.54
รายละเอียด :  วัดเก่าแก่ แห่งแรกของตำบลบางลี่
การเดินทาง :  ใช้ถนนทางหลวงชนบท สาย ลบ 4128

จำนวนผู้เข้าชม :472