ชมดอกกาแฟบาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมดอกกาแฟบาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลในวงเหนือ ตำในวงใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้
การเดินทาง :  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 077-820330 077-899313

จำนวนผู้เข้าชม :321