หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > เมืองกระบี่ > ชุมชนบ้านเกาะกลาง
ชุมชนบ้านเกาะกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนบ้านเกาะกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.04
longitude :  98.88
รายละเอียด :  เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำกระบี่และทะเลอันดามัน บนเกาะนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพต่างๆ และสามรถสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชน มีทั้งกลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเรือหัวโทงจำลอง กลุ่มน้ำพริก กลุ่มปลาเค็ม กลุ่มเรือหัวโทงรับจ้าง กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ฯลฯ พื้นที่บนเกาะนี้ใช้การเดินทางด้วยเรือเท่านั้น และบนเกาะสามรถเดินทางด้วยรถจักรยายนต์และรถจักรยานเท่านั้น
การเดินทาง :  สามรถเดินทางจากด้วยเรือหัวโทงรับจ้างจากท่าเรือธาราหรือท่าเรือเจ้าฟ้ามาที่ท่าเรือท่าเล บ้านเกาะกลาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :559