ชมดอกบัวผุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมดอกบัวผุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ในวงใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 3 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
การเดินทาง :  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 077-820330

จำนวนผู้เข้าชม :374