หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > คลองเขื่อน > การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.คลองเขื่อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0899968294
latitude :  13.77
longitude :  101.18
รายละเอียด :  เป็นแหล่งผลิตพืชสวนเกษตร ประเภทมะม่วง แฝก
การเดินทาง :  มีถนนลาดยางผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :453