หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > บางบัวทอง > วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
วัดพระแม่สกลสงเคราะห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย บนที่ดินบริเวณหลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ริมคลองขุนพระพิมลราชา ใกล้กับถนนกาญจนาภิเษก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มหากางเขนบริสุทธิ์สูงเด่นเป็นสง่า เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระผู้ไถ่บาปแก่มวลมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาในองค์พระเป็นเจ้าของพี่น้องชาวคาทอลิก
การเดินทาง :  สี่แยกบางพูล มาทางตลาดบางบัวทอง บริเวณตลาดบางบัวทอง

จำนวนผู้เข้าชม :466