ไร่องุ่นมาลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นมาลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไร่องุ่นคุณมาลี อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี อยู่บนเนินสูง ริมถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง ชมเถาองุ่นเลื้อย ไปตามค้างไม้ที่ปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบ ดูชาวไร่ติดตาเถาองุ่นเพื่อ ขยายพันธุ์และตัดผลองุ่นสุกปลอดสารพิษ ก่อนจะลงมาชิมองุ่นหวานไร้เมล็ด แล้วซื้อน้ำองุ่นเข้มข้นเป็นของฝาก เปิดบริการทุกวัน ถ้ามาเป็นหมู่คณะหรือต้องการวิทยากรนำชม วิธีการขยายพันธุ์ ตัดแต่งต้น และตัดเก็บองุ่น ติดต่อล่วงหน้าที่ โทร. , 0
การเดินทาง :  จากถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ผ่านสี่แยกต้นแคทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :483