หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ยะรัง > บ่อน้ำลัยลาตุลกอดัร
บ่อน้ำลัยลาตุลกอดัร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำลัยลาตุลกอดัร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมาของบ่อน้ำลัยลาตุลกอดัร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เกิดขึ้นมา ๔๐๐ กว่าปี เป็นบ่อน้ำของโต๊ะครูชื่อนาย หะยีวันอาหา มัดมุสตาฟา ซึ่งเป็นมหาดเล็กของชายาเจ้าเมืองปัตตานี สมัยนั้นคือสุลต่าลอับดุลกอเดร์ บือนังดายอ คือสถานที่ตั้ง บ่อน้ำ ส่วนลัยลาตุลกอดัร เป็นภาษาอาหรับ ได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่บ่อน้ำแห่งนี้ในเดือนรอมฎอน แต่ไม่มีใครทราบว่าปีใดจะมีเพียง 1 คืน เป็นคืนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม หากใครทำความดีในวันนี้จะได้รับผลแห่งความดีมากเท่ากับผู้ที่ทำความดีวันอื่น ๆ หลายวัน ในวันนี้น้ำในบ่อจะสูงขึ้นมาจนเต็มบ่อ ผู้ไปละหมาดจะเอาน้ำจากบ่อนี้เป็นน้ำละหมาดและต่อ ๆ มาคนในชุมชนมีความเชื่อว่าเมื่อเอาน้ำจากบ่อนี้ไปชำระร่วงกายหรือดื่มจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไป, เอาน้ำไปประพรมรถยนต์รถจักรยานยนต์จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ สำหรับนักพนัน วัวชน ไก่ชน หรือปลากัด หากนำสัตว์เหล่านี้ผ่านบ่อน้ำดังกล่าวจะทำให้แพ้พนันทุกครั้ง
การเดินทาง :  โดยทางหลวงแผ่นดินสายที่ 410 หรือถนนสิโรรส (สายปัตตานี - ยะลา) ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานี 10 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนลาดยาง ถนนรพช.สายพงสะตา - ตะโละ อำเภอยะหริ่ง และถนนลาดยางสายสะนออ - ยามู - เฉลิม เชื่มต่อจากถนนสายพงสะตา - ตะโละ - ราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :126