น้ำตกสวนมะเดื่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสวนมะเดื่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกสวนมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม (อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียง 23 กิโลเมตร ลาดยางตลอดเส้นทาง) เกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน ทำให้น้ำใสสะอาด ในลำคลองธรรมชาติ น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดธรรมชาติ ในบริเวณน้ำตก ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม จำนวนมากกว่า 12 ชั้น
การเดินทาง :  1.จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร 2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีทางแยกเข้าได้ 3 ทาง คือ 2.1 เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่านอำเภอนครหลวง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก เข้าสู่ จังหวัดลพบุรี 2.2 เข้าตรงทางแยกต่างระดับจังหวัดอ่างทอง ไปยังอำเภอท่าเรือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอ บ้านแพรก เข้าสู่จังหวัดลพบุรี 2.3 ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :440