วัดรัตนไตรคม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดรัตนไตรคม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.33
longitude :  103.74
รายละเอียด :  หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่บูชาและสักการะของอำเภอโพธิ์ชัยเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  โดยรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพ-อำนาจเจริญ กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด -โพธิ์ชัย

จำนวนผู้เข้าชม :325