ภูลมโล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูลมโล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลกกสะทอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิว สามจังหวัด ดอกไม้ป่า กล้วยไม้นานพันธุ์
การเดินทาง :  เดินทางถนนหมายเลข 203 ด่านซ้าย - หล่มสัก

จำนวนผู้เข้าชม :355