วัดหัวถนน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวถนน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนพุทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วันหัวถนน จะมีงานประจำปี ประมาณวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  ถนนทุ่งพิชัย

จำนวนผู้เข้าชม :77