วัดดอนพุทรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนพุทรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนพุทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วันดอนพุทรา ปีงานประจำปี
การเดินทาง :  ถนนดอนตูม - นครชัยศรี

จำนวนผู้เข้าชม :99