วัดแม่พริกลุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแม่พริกลุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  330 หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก ลำปาง 52180
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดแม่พริกลุ่ม (เป็นวัดเก่าแก่ดั่งเดิมของต.แม่พริก)
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :449