หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > เมืองพังงา > โบราณสถานวัดสราภิมูข
โบราณสถานวัดสราภิมูข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดสราภิมูข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.ถ้ำน้ำผุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสราภิมุข เดิมชื่อ ?วัดสระ? เพราะที่ตั้งวัดมีบึงมาก และ อยู่ติดกับแม่น้ำพังงา ปี พ.ศ.๒๔๑๔ รัชกาลที่ ๕ เสด็จ ฯ หัวเมืองภาคใต้ และเสด็จมาที่วัดนี้เมื่อวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ จุลศักราช ๑๒๓๓ (พ.ศ.๒๔๑๔) และเสด็จครั้งหลังเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๓ ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถชำรุด ทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อบูรณะพระอุโบสถขึ้นใหม่ วัดสราภิมุขมีเจดีย์ ๒ องค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ
การเดินทาง :  รถประจำทางสายพังงา - ตะกั่วป่า

จำนวนผู้เข้าชม :410