เขาเอราวัณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาเอราวัณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู๋ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.79
longitude :  100.88
รายละเอียด :  นอกจากจะมีถ้ำหินปูนที่สวยงามถึง 34 แห่ง บริเวณเขาเอราวัณยังพบซากฟอสซิลสัตว์ทะลที่มีอายุเก่าแก่ถึง 192 ล้านปี และโบราณวัตถุที่แสดงร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น พาน หม้อดิน ฯลฯ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมฝังศพเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนและยังเป็นแหล่งพันธุ์ไม้และสัตว์ป่หายากในประเทศไทย
การเดินทาง :  เดินทางมาที่ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :485