หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำที่ทำขึ้นตามโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอฝาง ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :798