หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > มวกเหล็ก > กลุ่มส่งเสริมอาชีพรากไม้
กลุ่มส่งเสริมอาชีพรากไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มส่งเสริมอาชีพรากไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านซับใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มส่งเสริมอาชีพรากไม้
การเดินทาง :  หมู่ที่ 7 ตำบลซับสนุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :239