วัดป่านาคนิมิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่านาคนิมิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่สงบ ร่มรื่น
การเดินทาง :  ถนนสกล-นาแก บ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :351