วัดควนท่าแร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดควนท่าแร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :300