หลวงพ่อเหลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อเหลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านน้อยใน หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.13
longitude :  100.36
รายละเอียด :  พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 1296

จำนวนผู้เข้าชม :390