วัดดอนยอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนยอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดดอนยอ อ.บางเลน จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวตำบลดอนตูมนับถือและกราบไหว้
การเดินทาง :  สามารถใช้ได้หลายเส้นทาง 1.เส้นถนนจากอำเภอบางเลนมาตำบลดอนตูม 2.เส้นจากนครปฐมมาตำบลดอนตูม

จำนวนผู้เข้าชม :426